ORGANIZATION CHART
SD INTIS SCHOOL YOGYAKARTA 2017/2018

 

The Educators and Employees of SD INTIS School Yogyakarta

No. Nama Tenaga Pendidik  Jabatan / Tugas 
1. Moh. Muadin, M.Pd Kepala Sekolah dan  QMR
2. Zen Muhammad Alfaruq, S. Si. Educator 
3. Fajar Fatmasari, S.Pi. Educator (Bag. Inklusi)
4. Mawardi, Lc. MH Educator 
5. Rubianto, S.Or. Educator Penjasorkes (Waka Bid. Sarpras)
6. Umi Azizah, ST. Educator 
8. Permana Octofrezi, S.Pd.I. Educator 
9. Dini Damayanti, S.Pd Educator 
10. Octavia Kurniasih, S.Pd. Educator 
11. Tyas Akbar Gumilar, S.Pd.I. Educator 
12. Wisma Nugraheni, S.Pd.Jas. Educator Pelajaran penjasorkes 
14.  Sri Handayani, S.Pd.Si. Educator (Waka Bid. Kesiswaan)
15. Siti Khotimah, S.Pd. Educator (Waka Bid. Kurikulum)
16.  Novi Restu Saputri, S.Pd. Educator 
17. Larostina Saputri, S.Pd. Educator 
18. Ervina Mayasari, S.Psi. Educator 
19. Rini Setiani, S.Pd. Educator 
20. Emi Widuri, S.Pd. Educator 
21.  Sulis Ardiyanti, S.Pd. Educator 
22.  Asep Setiawan, S.Pd.I Educator 
23. Soviaturrahimah Maula Bertaraya, S.Pd. Educator 
24.  Nur Khasanah, S.Pd.Si Educator 
25. Septa Eka Wulandari, S.Pd. Educator 
26. Nok Siti Fatiyatul Muharromah, S.Pd. Educator 
27.  Nur Setiani, S.Pd. Educator 
28.  Dian Wulandari, S.Sos.I Educator 
29. Fety Dian Andriyani, S.Pd. Educator 
30 Meliya Novitasari, S.Pd Educator 
31 Nurul Khotimah, S.Pd Educator 
32 Erma Lailyfiah, S.Pd Educator 
33 Ellina Yeni Kurnia, S.Pd Educator 
34 Ahmad Hasbi, S.Sos.I PJ pembelajaran UMMI
35 Ahmad Fathoni, SE KTU dan Waka Bid. Humas
36 Enny Putriwiyati Bendahara
37 Bastomi, A.Md PJ Perpustakaan
38 Afiati Nafiah, A.Md Petugas Perpustakaan
39 Defia Fifian Admin
40 Eka Feri Rohma, SE Pembantu Bendahara
41 Katidjo  Sequrity
42 Atur Yuliadi Petugas Kebersihan
43 Sarmidi Petugas Kebersihan
44 Endro Penjaga Malam
45 Candra Driver

 

 

 

i

Nama : Ahmad Fathoni, SE   Nama : Ahmad Fathoni, SE
Pendidikan : Sarjana Ekonomi   Pendidikan : Sarjana Ekonomi
    Universitas Islam Indonesia       Universitas Islam Indonesia
Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas   Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas
                 
Nama : Ahmad Fathoni, SE   Nama : Ahmad Fathoni, SE
Pendidikan : Sarjana Ekonomi   Pendidikan : Sarjana Ekonomi
    Universitas Islam Indonesia       Universitas Islam Indonesia
Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas   Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas
                 
Nama : Ahmad Fathoni, SE   Nama : Ahmad Fathoni, SE
Pendidikan : Sarjana Ekonomi   Pendidikan : Sarjana Ekonomi
    Universitas Islam Indonesia       Universitas Islam Indonesia
Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas   Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas
                 
Nama : Ahmad Fathoni, SE   Nama : Ahmad Fathoni, SE
Pendidikan : Sarjana Ekonomi   Pendidikan : Sarjana Ekonomi
    Universitas Islam Indonesia       Universitas Islam Indonesia
Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas   Jabatan/Tugas : KTU dan Waka Bid. Humas